Close

Transcendentalna meditacija in raziskava nemške vlade

Vprašanje: Ali je raziskava nemške vlade zares odkrila, da je Transcendentalna meditacija škodljiva?


Odgovor: To je očitek, ki se pogosto pojavlja na forumih in spletnih straneh. Vendar pa je popolnoma zavajajoč in neresničen. Nemška vlada ali katerakoli nemška vladna institucija namreč ni nikoli opravila raziskave o Transcendentalni meditaciji. Prav tako nobeno nemško sodišče ni nikoli dosodilo, da je Transcendentalne meditacije škodljiva oz. nevarna za mentalno zdravje.
 

Razlaga: V 1980-tih letih so v Nemčiji potekali pravni postopki, ki so vključevali Nemško Organizacijo za Transcendentalno meditacijo ter nemško Ministrstvo za mladino, družino in zdravje. Leta 1978 je namreč Ministrstvo objavilo kritično poročilo o t.i. “novih religijah za mlade” oz. “sektah za mlade”, kamor so vključili tudi Transcendentalno meditacijo. To poročilo je bilo osnovano na raziskavi, ki jo je naredila privatna organizacija in ne kakšna vladna ali znanstvena institucija.

Nemška Organizacija za TM je menila, da je bila v tem poročilu predstavljena v napačni luči, zato je proti Ministrstvu sprožila sodni postopek in zahtevala javni popravek trditev iz poročila. V razsodbi št. 5 A 1125/84 (18.december 1985) je Administrativno pritožbeno sodišče zvezne nemške države North-Rhine Westphalia presodilo v korist Organizacije za TM.

Sodišče je v svoji sodbi na strani 35 zapisalo:

“Dokazi, ki jih je predložila tožena stranka, ne kaže na to, da bi bili posamezniki, ki vadijo Transcendentalno meditacijo bolj dojemljivi za duševne bolezni kot povprečna populacija… študija ni bila narejena na osnovi znanstvene metodologije, saj je upoštevala le osamljene primere ter intervjuirala zgolj osebe, ki so bile sovražno nastrojene do Transcendentalne meditacije. Poleg tega v več kot polovici primerov intervjuriranci niso imeli neposredne izkušnje Transcendentalne meditacije, temveč so negativno informacijo dobili iz tretje roke, ne pa od osebe, ki bi Transcendentalno meditacijo vadila. Raziskavo so pripravili in opravili religiozno-ideološki nasprotniki Organizacije za TM in je bila očitno izvedena pristransko.”

Na to razsodbo se je Ministrstvo seveda pritožilo in leta 1989 je Administrativno pritožbeno sodišče razsodilo, da Ministrstvu sicer ni treba javno popraviti njegovih prejšnjih trditev, a sodišče se tudi tokrat ni negativno izreklo o Transcendentalni meditaciji.


Nekatere spletne strani na internetu iz te razsodbe izvajajo naslednje trditve, ki pa so popolnoma neresnične:
 
1. Neresnična je trditev, da je sodišče s to razsodbo leta 1989 razsodilo za veljavne negativne rezultate raziskave o Transcendentalni meditaciji iz leta 1979 – to ne drži! Razsodba iz leta 1989 nikjer ne zanika ali ukinja zgoraj citiranega mnenja iz razsodbe narejene leta 1985 – torej ne zanika, da je bila študija narejena z religiozno-ideološkimi motivi ter metodološko popolnoma neustrezno.
 
2. Prav tako ni resnična trditev, da je razsodba leta 1989 ugotovila, da je Transcendentalna meditacija nevaren kult. Sodba celo navaja ravno nasprotno trditev, t.j. da Transcendentalna meditacija ni nevarna. Izraz, ki ga je Ministrstvo uporabilo v svojem originalnem poročilu je ” sekta za mladino” ter “religija za mladino”. Sodišče je v svoji razsodbi leta 1989 celo eksplicitno napisalo (mnenje sodišča, stran 7), da termina “religija za mladino” (ki ga je Ministrstvo uporabilo za etiketiranje raznih novodobnih organizacij – vključno s Transcendentalno meditacijo) ne smejo obtožujoče ali slabšalno uporabljati za TM organizacijo. Sodišče je zahtevalo, da Ministrstvo v bodoče ne enači lastnosti Organizacije za TM s karakteristikami sekte.
 
3. Napačna je tudi trditev, da je razsodba sodišča iz leta 1989 ugotovila škodljivost Transcendentalne meditacije! Visoko ustavno sodišče je na 7. strani razsodbe podalo oceno, da ni ugotovljena nikakršna pomembna splošna ali specifična vzročna povezava med članstvom v Organizaciji za TM in pojavom duševnih motenj.
 

Kaj torej navaja sodba sodišča iz leta 1989?

Nikakor ne drži, da ta sodba obsoja ali kritizira Organizacijo za TM. Ugotavlja pa, da je sodba iz leta 1985, ki zahteva od Ministrstva konkretno javno opravičilo Organizaciji za TM, pretirana, saj je bila sodba iz 1985 zelo splošna, ne pa konkretno naperjena proti Organizaciji za TM.