Close

Članek v reviji Ognjišče

Katoliška revija Ognjišče je leta 2001 vsak mesec (januar-december) objavila članek o enem od novodobnih duhovnih gibanj ali pojavov. Decembra 2001 so pisali o Transcendentalni meditaciji. 

Prvi dve tretjini članka sta pravzaprav celo nevtralno-pozitivni. Če odštejemo nekaj netočnosti, temu delu članka pravzaprav ni kaj dosti za oporekati, vidi pa se da je članek osnovan na priblišno 30 let starem (zastarelem) materialu. Zato so v prvem delu članka nekatere netočnosti, npr.:

• Citat: “Danes je veliko Maharišijevo središče v Švici (Seelisberg am Vierwaldstdtter See), ki je znano po razkošni ekstravagantnosti.”
 
Seelisberg že od leta 1980, ni več glavno, temveč le nacionalno središče za Transcendentalno meditacijo. Prav tako ni v njem nikakršne razkošne ekstravagantnosti, kar si vsakdo lahko ogleda na lastne oči, saj je zgradba odprta za javnost.


V zadnjem delu članka avtor prične z netočnostmi, podtikanji in manipulacijami:

• Citat: “Od takrat pripadniki TM na Slovenskem dajejo svoje programe.”
 Programov TM ne poučujejo nikakršni “pripadniki”, saj tečaji Transcendentalne meditacije potekajo strogo profesionalno. Transcendentalna meditacija ni metoda, ki bi iskala ali ustvarjala “pripadnike”. Je izobraževalni tečaj, ki ljudi nauči uprabnih znanj in veščin, tako kot. npr. tečaj plavanja, plezanja, tujega jezika, itd. 

Učitelj TM ni nikakršen evangelist, ki želi povečati število vernikov ali “pripadnikov”, saj namen tečaja Transcendentalne meditacije ni ustvariti “pripadnike”, temveč samostojne ljudi, ki po končanem tečaju TM ne bodo potrebovali ne učitelja, ne TM-organizacije.

• Citat: “Sociologija verstev uvršča TM med novodobska verstvena gibanja oziroma kulte (sekte, ločine).” 
 Nekdo, ki se nauči TM, ne postane član nikakršne skupine, sekte, kulta ali organizacije. Po končanem tečaju mu ni potrebno imeti nikakršnega stika ali povezave z organizacijo za TM, razen če to sam želi. Ljudje, ki so opravili tečaj Transcendentalne meditacije, na noben način ne ustrezajo kakršnikoli, še tako široki definiciji pripadnosti verskemu gibanju, sekti ali kultu. Niso združeni v organizacijo. Se ne sestajajo, temveč popolnoma samostojno vadijo ali ne vadijo TM po svoji lastni presoji. Ne postanejo (formalno ali neformalno) člani katerekoli organizacije, združenja ali društva. Ne opravljajo nikakršnih obredov. Na Organizacijo za TM niso vezani niti formalno, niti neformalno. Še več, niti ne čutijo pripadnosti Organizaciji za TM, niti jim to na nobeni točki ni bilo sugerirano.

• Citat: “zato svoja središča imenujejo ‘inštituti’, ‘akademije’, ‘šole’ in ‘univerze’.” 
 Tečaj Transcendentalne meditacije je izobraževalni tečaj, zato se institucije, ki te tečaje poučujejo imenujejo z zgoraj naštetimi imeni, ki so povsod po svetu običajen naziv za katerekoli ustanove, ki nudijo poslovna, osebnostna, itd. izobraževanja. 

• Citat: “Znano je, da sam Mahariši pogosto uporablja izraze bog, uresničenje boga, božanska zavest.”
 To je res. Vendar pa za nekoga, ki se nauči zgolj TM ali pa se udeleži naprednih tečajev TM, Maharišijevo osebno prepričanje na noben način nima nikakršnega vpliva. Sam tečaj Transcendentalne meditacije je popolnoma ne-religiozen, brez vpletanja boga ali božanstev. 

• Citat: “Novodobsko gibanje TM bi rado bilo z ene strani glede vere ali nevere nevtralno, z druge strani pa pospešuje izrazito versko izkustvo hinduistično jogistične ezoterične psihofiziologije, kar kaže verstveno novodobsko duhovnost, ki se izraža v kultu individualnega perfekcionizma.”
 Res je, da v Mednarodni TM organizaciji obilno obstaja Vedska ikonografija. Vendar pa nekdo, ki konča tečaj Transcendentalne meditacije, z njo nikoli ne pride v stik, razen če ga te stvari naknadno zanimajo. Tečaj TM niti ne promovira, niti ne omenja kakršnega koli verskega ali hinduističnega aspekta. Težko je razumeti, kaj avtor članka misli z izrazom “kult individualnega pefekcionizma”, vendar pa iz drugih krščanskih člankov, ki kritizirajo jogo in podobne metode, človek lahko ugiba kam avtor meri s tem nenavadnim izrazom. Po krščanski doktrini je namreč človek nepopoln, trpljenje pa vrednota; stremeti k popolnosti zato v krščanstvu predstavlja napuh, saj je popoln le Bog. Nasprotno pa filozofija Joge trdi, da je trpljenje treba odpraviti in da lahko človek razvija samega sebe proti vedno večji popolnosti. Prav tako krščanska doktrina trdi, da naj bi človek napredoval zgolj po božji milosti ne pa po svojem trudu. Trditev filozofije Joge, da človek lahko s svojimi napori izboljša samega sebe zato po krščanski doktrini predstavlja napuh. 

• Citat: “Zato je bila že leta 1977v New Jerseyu (ZDA) po šolah prepovedana…”
 Sodišče v New Jerseju nikoli ni označilo, da TM vsebuje religiozne elemente, pač pa je to presodilo za tečaj “Vede o ustvarjalni inteligenci”. Več o tem si preberite v sekciji “Je TM religija?” Še več, zadnja leta je veliko državnih šol po vsem svetu (tudi v ZDA) dovolilo uvedbo Transcendentalne meditacije med učence. To bi bilo nemogoče, če bi države smatrale Transcendentalno meditacijo za religiozno aktivnost.

• Citat: “Ljudje, ki meditirajo, pogosto poročajo, da so s TM doživeli globlje versko življenje v svoji krščanski veri.”
 Vsak učitelj Transcendentalne meditacije to lahko le potrdi. Tehnika Transcendentalne meditacije namreč med drugim razvija tudi čustveno inteligenco, zato človek globlje doživlja religijo, umetnost, osebne odnose in ostale ne-razumske stvari. 

• Citat: “TM ne sprejema krščanskega modela o hoji za Kristusom. Zato je pogosto le vprašanje časa, kdaj bo človek, ki meditira s pomočjo TM, zapustil svoje krščansko prepričanje in sprejel hinduistično podobo sveta.”
 Nekdo, ki konča tečaj Transcendentalne meditacije, ne bo vpeljan v hinduistično filozofijo ali prakse, zato ga tečaj Transcendentalne meditacije ne bo oddaljil od krščanske paradigme. 

• Citat: “Mlajša katoliška zdravnica, ki je začela prakticirati TM, mi je povedala, da je zaslutila, da bi jo nadaljevanje odtujilo krščanstvu, možu in otrokom.”
 Ta stavek je tako očiten konstrukt in manipulacija z namenom čustvene diskreditacije TM, da skoraj ne potrebuje komentarja. “Mlajša” (torej ji ne moremo očitati ozkoumnosti in konservativnosti) “zdravnica” (torej visoko izobražena in še več kot to – zdravnica, ki je v Sloveniji najbolj spoštovan in zaupanja vreden sloj izobražencev), “bi jo nadaljevanje odtujilo krščanstvu, možu in otrokom” (da zastraši bralce ni dovolj, da TM odtuji samo od krščanstva, ampak tudi od moža in otrok!). 

• Citat: “omenja celo primere, da so praktikanti TM naredili samomor”
 Podtikanja o nevarnosti Transcendentalne meditacije se stopnjujejo iz odstavka v odstavek in kulminirajo v grožnji o smrtni nevarnosti… Koliko katolikov samo v Sloveniji vsako leto naredi samomor, pa vendar za njihovo dejanje nihče ne obtožuje krščanstva?

• Citat: “Mahariši prihaja iz revne Kalkute, kjer svojim sonarodnjakom ni mogel pomagati”
 Mahariši je v Indiji odprl na stotine šol, kjer se šola okoli 100.000 otrok. Večina ima šolanje brezplačno.

Zaključek: članek v reviji Ognjišče je napisan tako površno, manipulativno in tendeciozno, da si ne bi zaslužil objave niti v rumenem tisku.