Close

Bensonova tehnika

Vprašanje: Ali je res dokazano, da ponavljanje poljubne besede daje isti učinek kot Transcendentalna meditacija?

Odgovor: To ne drži. Ta trditev je tipičen primer površnosti, ko nekateri ljudje nekritično ponavljajo stvari, ki so jih nekje prebrali, ne da bi o zadevi vedeli kaj več. Raziskave namreč kažejo, da ima Transcendentalna meditacija bistveno drugačne fiziološke učinke.
 

Razlaga: Včasih lahko zasledite trditev, da je dr. Benson dokazal, da Transcendentalna meditacija ni nič posebnega, saj lahko človek doseže enak učinek s ponavljanjem katerekoli besede. 

V začetku 1970-tih let je namreč ameriški kardiolog dr. Herbert Benson naredil nekaj pionirskih raziskav o Transcendentalni meditaciji. Spodbujen z izsledki raziskav, je sredi 1970-tih let postavil hipotezo, da Transcendentalna meditacija (in tudi številne druge metode) povzročijo t.i. “sprostitveni odziv” telesa (“relaxation response”). O tem je napisal knjigo, ki je postala svetovna uspešnica. 

Leta 1975, ko je izšla Bensonova knjiga, je obstajalo le nekaj raziskav o meditacijah. A od takrat je bilo o različnih meditacijah in drugih metodah narejenih nekaj tisoč raziskav. Izkazalo se je, da so učinki različnih vrst meditacij , ki jih je Benson vrgel v isti koš “sprostitvenega odziva”, v resnici različni, ne pa enaki. Na primer, številni fiziološki parametri se med Transcendentalno meditacijo spremenijo povsem obratno, kot pa to napoveduje Bensonova hipoteza “sprostitvenega odziva”. Številnih fizioloških sprememb, ki se pojavijo med Transcendentalno meditacijo, pa njegova hipoteza telesnega “sprostitvenega odziva” sploh ne napove.

Dandanes v znanstveni skupnosti Bensonova hipoteza o skupnem “sprostitvenem odzivu” različnih meditacij nima več nikakršne teže saj je jasno, da imajo različne metode različne fiziološke učinke.

To velja tudi za metodo, ki vključuje neprisiljeno ponavljanje poljubne besede. Ena od Bensonovih trditev je bila namreč, da lahko z neprisiljenim ponavljanjem katerekoli besede človek doseže enako stanje kot med Transcendentalno meditacijo. S kolegi je ustvaril in začel tržiti svojo lastno sprostitveno tehniko, ki se popularno imenuje “Bensonova tehnika”. Vendar pa številne raziskave kažejo, da ima njegova metoda drugačne fiziološke učinke kot Transcendentalna meditacija. Še več, različne raziskave ter analize kažejo, da naj bi Bensonova sprostitvena tehnika sploh ne imela nikakršnih bistvenih učinkov. 
 

Zaključek: trditev, da ima ponavljanje poljubne besede enake učinke kot Transcendentalna meditacija, nima nikakršne znanstvene podlage. To je bila leta 1975 Bensonova hipoteza, za katero pa se je v naslednjih desetletjih pokazalo, da ne drži. Fiziološke spremembe med vadbo Transcendentalne meditacije so bistveno drugačne od sprememb, ki se pojavij med neprisiljenim ponavljanjem poljubne besede. Transcendentalna meditacija namreč deluje na drugih osnovah in kopiranje zgolj enega elementa TM, seveda ne da enakih rezultatov.